Základná škola, J.A.Komenského 1, Michalovce

Prihlásenie
Rodičom Učiteľom Žiakom Triedy
 • Didaktické hry

  Žiaci 1. stupňa plnili úlohy na jednotlivých stanovišťiach. Úlohy boli zamerané na poznávanie a pomenovanie dopravnách značiek, tel. čísel záchranných zložiek. Museli plniť úlohy pohybovej zdatnosti zameranej na presnosť, rýchlosť a správnosť. Žiaci boli zadelení do zmiešaných družstiev. Najlepšie družstvá boli ocenené sladkými odmenami. Fotografie vo fotoalbume.

 • Exkurzia žiakov

  Exkurzia žiakov 1. stupňa- Stropkov ZOO, Svidník - pamätník, skanzen. Super deň! Fotografie vo fotoalbume,

 • DEŇ JUŽANOV

  I naši žiaci nesklamali a ukázali sa v plnej kráse na kultúrnom vystúpení pri príležitosti DŇA JUŽANOV. Spevom a tancom potešili divákov. Fotografie vo fotoalbume.

 • 36. Mestská športová olympiáda

  Fotografie vo fotoalbume.

 • Super trieda

  Žiaci tretieho ročníka sa zúčastnili súťaže" SUPER TRIEDA"v Košiciach. So svojim divadielkom na tému "Remeslo má zlaté dno" získali 2. miesto v krajskej súťaži. Fotografie vo fotoalbume.

 • Celoslovenské finále súťaže Jazykový kvet 2018

  1. júna 2018 sa žiačky našej školy zúčastnili celoslovenského finále akreditovanej súťaže    Jazykový kvet 2018 v Nitre. Dosiahli vynikajúce umiestnenia:

  Oleksandra Mysiv - kategória INSLOGERO, ukrajinský jazyk - 1. miesto

  Tam Anh Nguyen - kategória INSLOGERO, vietnamský jazyk - 2. miesto

                                  - kategória SFF - 2. miesto

  Blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy i Košického kraja!

 • Večer s Andersonom

  V apríli si pripomíname výročie narodenia najväčšieho svetového rozprávkara H. Ch. Andersena. Na našej škole učitelia a žiaci pripravili zaujímavé podujatie venované tejto osobnosti.

  V úvode sa žiakom prihovorila pracovníčka Zemplínskeho múzea v Michalovciach Mgr. Stanislava Rovňáková, ktorá vo svojej prezentácii predstavila šľachtické knižnice na východnom Slovensku. V ďalšej časti večera žiakov čakali rôzne hry, súťaže, kvízy a tvorivé dielne. Kým po iné roky zvíťazili starší žiaci, teraz svojou súťaživosťou prekvapili piataci a stali sa celkovými víťazmi večera. Všetci žiaci sa potešili drobným odmenám a sladkostiam. Večer bol ukončený peknou Andersenovou rozprávkou. Žiaci sa zabavili a zároveň sa dozvedeli veľa nových informácií nielen o Andersenovi, ale aj o našich spisovateľoch a knihách.

 • VIACBOJ 1.-3. roč.
 • Život včiel

  Pre žiakov 1.- 4. ročníka si pripravil zaujímavú prednašku p. učiteľ Čeklovský. Porozprával žiakom o živote včiel, práci včelára, výrobe medu. Besedu obohatil o zaujímavé rekvizity i živé včielky, ktoré si priniesol so sebou. Na záver si žiaci pochutnali na chlebíku s medom. Fotografie vo fotoalbume.

 • Deň otvorených dverí pri príležitosti Dňa hasičov

  Naši druháci spoznali prácu hasičov. Poobzerali si hasičské autá a inú techniku, vyskúšali helmu i sledovali uhasenie horiaceho auta. Ďakujeme hasičskému a záchrannému zboru za peknú akciu. Fotografie vo fotoalbume.

 • The Project Competition 2018

  Aj tento školský rok sme sa zapojili do medzinárodnej súťaže The Project Competition 2018.

  Jej vyhlasovateľom je vydavateľstvo Oxford University Press. Tohtoročnou témou  projektu bol film a filmové žánre - The movies. Víťazné  projekty mali žiaci z Ukrajiny a Litvy.

  Žiačky Hong Hanh Nguyen (VIII.B)  a Miriam Horváthová (VIII.B)  boli ocenené diplomom za účasť.

  Gratulujeme !

  PaedDr. Ľubica Šaffová, vedúca PK cudzích jazykov

  pozn. viac info na https://elt.oup.com › Home › Project Competition 2018

 • Shakespeare´s Day 2018

  27.4.2018 sme sa zúčastnili už 10. ročníka súťaže v recitácii a písaní v anglickom jazyku SHAKESPEARE´S DAY. Jej organizátorom je ZŠ T. J. Moussona. Opäť sme boli úspešní.

  Umiestnili sme sa takto:

  prednes – kat. 5. – 7. roč. Tamara Hamadejová (V.B)  1. miesto, 

  prednes – kat. 8.- 9. roč.   Miriam Horváthová (VIII.B)  3. miesto, 

  vlastná tvorba – kat. 5. - 7. roč.  Dávid Němec (VI.B)  2. miesto, 

  vlastná tvorba – kat. 8. - 9.roč. Van Thanh Nguyen (IX.B)  1. miesto, 

  cena poroty – Hong Hanh Nguyen (VIII.B)

  Blahoželáme!

  Mgr. P. Čeklovská, PaedDr. Ľ. Šaffová

 • IQ olympiáda

  V dňoch od 09.04.2018 do 13.04.2018 prebehlo na našej škole školské kolo IQ olympiády formou on-line testu. Na riešenie mali žiaci čas 30 minút, počas ktorých museli zodpovedať 25 otázok. Naším najúspešnejším riešiteľom sa stal Lukáš Olexa, žiak V.A., ktorý získal úžasných 96,91% . Srdečne blahoželáme!

  Medzi ďalších najúspesnejších riešiteľov našej školy patria: 

  1. Olexa Lukáš 5.A

  2. Bežovská Diana 8.A

  3. Drabiková Simona 5.A

  4. Bežovská Daniela 8.A

  5. Kuliňák, Patrik 5.A

  6. Horváth, Radko 6.B

  7. Štec, Nicolas 6.B

  8. Horváthová, Kristína 7.A

  9. Vrabeľ, MIloš 9.B

  10.-11. Lešňák, Samuel 7.A

  10.-11. Novotňaková Laura 7.A

   

   

 • Baby basketbal

  Basketbalový klub 1.BK Michalovce nadviazal v tomto školskom roku na projekt Baby Basketbal. V tomto školskom roku pripravil formát projektu aj pre žiakov – prvákov na základných školách. Konkrétne sa uskutočnilo podujatia a to na ZŠ, J.A.Komenského v Michalovciach. Celá aktivita je mierne upravená a prispôsobená starším deťom - prvákom. Hlavná myšlienka ostala zachovaná a tou je podpora pohybovej aktivity detí a budovanie pozitívneho vzťahu k športu i zvýšenie popularizáciu basketbalu. V krátkosti sme predstavili deťom terminológiu a následne si v praktickej časti vyskúšali základné basketbalové zručnosti ako dribling a streľbu na basketbalový kôš so zníženou výškou. Prinášame Vám z daných podujatí niekoľko fotografií aj videá. Na škole prebieha aj basketbalový krúžok pre žiakov chlapcov 1 až 3 ročníka. Koná sa každý utorok od 14:30 – 15:30 v telocvični pod vedením Zuzany Maľukovej a Soni Balážovej. Poďakovanie patrí vedeniu školy za ústretovosť a možnosť viesť basketbalové tréningy .

  V prípade záujmu môžu rodičia prihlásiť svoje deti do tohto basketbalového krúžku. Pre ďalšie informácie nás môžete kontaktovať na 1.bkmi@centrum.sk resp. 0948 911 979.

  1.BK Michalovce

 • Deň Zeme

  Tento deň patrí našej Zemi. Každoročne si ho pripomíname 22. apríla. Naši žiaci si uvedomujú potrebu chrániť ju pred ľuďmi, ktorí si ju asi vážia menej, keď neustále odhadzujú odpadky. Preto nelenili a vyčistili celé okolie Vinianskeho jazera a tiež i Viniansky hrad a okolie turistického chodníka. Odmenou im bola krásna prehliadka hradu i výhľad do okolia a v neposlednom rade i dobrý pocit, že niečo, hoc len malé, pre našu krásnu Zem urobili. Na záver si spoločne oddýchli pri dobrej opekačke a pochutnali na chutných klobáskach. Fotografie vo fotoalbume.

 • Tvorivé dielne

  Zaujímavé popoludnie zažili žiaci 3. ročníka spolu s rodičmi. Vyrábali výrobky z hliny drôtu, včelích plastov a batikovali látky. Tieto výrobky poslužia ako rekvizity na súťaž "Super trieda", na ktorú sa žiacii intenzivne pripravujú. Fotografie vo fotoalbume.

 • Riaditeľské voľno

  Riaditeľ ZŠ J. A. Komenského 1 oznamuje, že v súlade zákonom 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa § 150 odsek 5 a v súlade s § 3 ods. 10 vyhlášky č. 231/2009 Z.z. o podrobnostiach o organizácii školského roka, udeľuje dňa 20. 4. 2018 riaditeľské voľno. Riadne vyučovanie bude pokračovať od pondelka, 23. 4. 2018.

   

 • Zápis žiakov do 1. ročníka
 • Krajské finále súťaže Jazykový kvet 2018

  10.4.2018 žiačky našej školy úspešne reprezentovali mesto i okres na krajskom finále akreditovanej postupovej súťaže Jazykový kvet 2018.

  Tamarka Hamadejová ( V.B) v kategórii II.AJ - prednes prevzatej tvorby obsadila 2.miesto.

  Anička Nguyen (III.B) v kategórii I. SFF - prednes prevzatej tvorby získala 1.miesto a zároveň postup na celoslovenské finále.

  Anička Nguyen a Oleksandra Mysiv ( VII.A) budú našu školu reprezentovať  na celoslovenskom finále tejto súťaže aj v kategórii INSLOGERO recitáciou vo vietnamskom a ukrajinskom jazyku.

  Blahoželáme !

  PaedDr. Ľubica Šaffová, vedúca PK cudzích jazykov

 • Beseda ŠKD s poľovníkom

  Dňa 27.03.2018 sa v popoludňajších hodinách žiaci ŠKD stretli na besede s poľovníkom. Poľovník nás oboznámil, o práci poľovníkov, rozdelení zveri, i o tom ,kedy sa môže aká zver loviť. Priniesol aj trofeje srnčej a danielej zveri a pomôcky pri posede. Odpovedal na zvedavé otázky žiakov. Fotografie v fotoalbume.

strana: