Základná škola, J.A.Komenského 1, Michalovce

Prihlásenie
Rodičom Učiteľom Žiakom Triedy

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
Faktúra 57/2018 ŠJ prijaté faktúry 10/2018 s DPH 31.10.2018 Dodávatelia ŠJ Základná škola J.A.Komenského 1, 071 01 Michalovce Činčár Severín Riaditeľ školy
Objednávka 56/2018 ŠJ objednávky 10/2018 s DPH 31.10.2018 Dodávatelia ŠJ Základná škola J.A.Komenského 1, 071 01 Michalovce Činčár Severín Riaditeľ školy
Faktúra 55/2018 ZŠ prijaté faktúry 10/2018 s DPH 31.10.2018 Dodávatelia ZŠ Základná škola J.A.Komenského 1, 071 01 Michalovce Činčár Severín Riaditeľ školy
Objednávka 54/2018 ZŠ objednávky 10/2018 s DPH 31.10.2018 Dodávatelia ZŠ Základná škola J.A.Komenského 1, 071 01 Michalovce Činčár Severín Riaditeľ školy
Zmluva 53/2018 Zmluva o poskytovaní verejných služieb s DPH 26.10.2018 Minet Slovakia s.r.o. Základná škola J.A.Komenského 1, 071 01 Michalovce Činčár Severín Riaditeľ školy
Zmluva 52/2018 Zmluva o finančnom a organizačnom zabezpečení súťaží s DPH 18.10.2018 Okresný úrad Košice, odbor školstva Základná škola J.A.Komenského 1, 071 01 Michalovce Činčár Severín Riaditeľ školy
Faktúra 51/2018 ŠJ prijaté faktúry 09/2018 s DPH 30.09.2018 Dodávatelia ŠJ Základná škola J.A.Komenského 1, 071 01 Michalovce Činčár Severín Riaditeľ školy
Objednávka 50/2018 ŠJ objednávky 09/2018 s DPH 30.09.2018 Dodávatelia ŠJ Základná škola J.A.Komenského 1, 071 01 Michalovce Činčár Severín Riaditeľ školy
Faktúra 49/2018 ZŠ prijaté faktúry 09/2018 s DPH 30.09.2018 Dodávatelia ZŠ Základná škola J.A.Komenského 1, 071 01 Michalovce Činčár Severín Riaditeľ školy
Objednávka 48/2018 ZŠ objednávky 09/2018 s DPH 30.09.2018 Dodávatelia ZŠ Základná škola J.A.Komenského 1, 071 01 Michalovce Činčár Severín Riaditeľ školy
Zmluva 47/2018 Dodatok č.1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov s DPH 07.09.2018 Mesto Michalovce - Mestský úrad Michalovce Základná škola J.A.Komenského 1, 071 01 Michalovce Činčár Severín Riaditeľ školy
Faktúra 46/2018 ŠJ prijaté faktúry 08/2018 s DPH 31.08.2018 Dodávatelia ŠJ Základná škola J.A.Komenského 1, 071 01 Michalovce Činčár Severín Riaditeľ školy
Objednávka 45/2018 ŠJ objednávky 08/2018 s DPH 31.08.2018 Dodávatelia ŠJ Základná škola J.A.Komenského 1, 071 01 Michalovce Činčár Severín Riaditeľ školy
Faktúra 44/2018 ZŠ prijaté faktúry 08/2018 s DPH 31.08.2018 Dodávatelia ZŠ Základná škola J.A.Komenského 1, 071 01 Michalovce Činčár Severín Riaditeľ školy
Objednávka 43/2018 ZŠ objednávky 08/2018 s DPH 31.08.2018 Dodávatelia ZŠ Základná škola J.A.Komenského 1, 071 01 Michalovce Činčár Severín Riaditeľ školy
Faktúra 40/2018 ZŠ prijaté faktúry 07/2018 s DPH 31.07.2018 Dodávatelia ZŠ Základná škola J.A.Komenského 1, 071 01 Michalovce Činčár Severín Riaditeľ školy
Objednávka 39/2018 ZŠ objednávky 07/2018 s DPH 31.07.2018 Dodávatelia ZŠ Základná škola J.A.Komenského 1, 071 01 Michalovce Činčár Severín Riaditeľ školy
Objednávka 41/2018 ŠJ objednávky 07/2018 s DPH 31.07.2018 Dodávatelia ŠJ Základná škola J.A.Komenského 1, 071 01 Michalovce Činčár Severín Riaditeľ školy
Faktúra 42/2018 ŠJ prijaté faktúry 07/2018 s DPH 31.07.2018 Dodávatelia ŠJ Základná škola J.A.Komenského 1, 071 01 Michalovce Činčár Severín Riaditeľ školy
Zmluva 38/2018 dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - Slovak Telekom ŠJ s DPH 25.07.2018 Slovak Telekom, a.s. Základná škola J.A.Komenského 1, 071 01 Michalovce Činčár Severín Riaditeľ školy
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2625