Základná škola, J.A.Komenského 1, Michalovce

Prihlásenie
Rodičom Učiteľom Žiakom Triedy

Zoznam učiteľov

E-mail
 
 
Severín Činčár SC Riaditeľ
4zsmi@post.sk
 
 
Mgr. Kvetoslava Geľatková QGE Zástupkyňa
Zástupca v triede: 5. B
Zástupca v triede: 6. A
Zástupca v triede: 6. B
Zástupca v triede: 7. A
Zástupca v triede: 7. B
Zástupca v triede: 8. A
Zástupca v triede: 9. A
Zástupca v triede: 9. B
Vedie krúžok: Počítačový krúžok
gelatkovak@gmail.com
 
 
Mgr. Jaroslav Semko SEM Zástupca
Zástupca v triede: 1. A
Zástupca v triede: 2. A
Zástupca v triede: 2. B
Zástupca v triede: 3. A
Zástupca v triede: 3. B
Zástupca v triede: 4. A
Zástupca v triede: 4. B
Zástupca v triede: 5. A
Vedie krúžok: Krúžok varenia a šikovných rúk
skcmi@pobox.sk
 
 
Štefánia Balážová Vychovávateľka
stefanka33@azet.sk
 
 
Mgr. Sergej Barilik Učiteľ
 
 
Mgr. Alexander Bertič Učiteľ
strykoalbert@centrum.sk
 
 
Mgr. Ján Bodnár Učiteľ
 
 
Mgr. Eva Bodnárová B Vychovávateľka
 
 
Mgr. Štefánia Brendzová bre Učiteľka
brendzova@centrum.ck
 
 
Mgr. Petra Čeklovská Triedna učiteľka: 4. B
Triedna učiteľka: 5. A
Vedie krúžok: Gymnastico - tanečný krúžok
 
 
Mgr. Vladimír Čeklovský Triedny učiteľ: 6. A
Vedie krúžok: Včelársky krúžok
 
 
Mgr. Roman Dobek Triedny učiteľ: 8. A
Vedie krúžok: Športový krúžok
romandobek@gmail.com
 
 
Mgr. Cyril Gajdoš Učiteľ
 
 
PaedDr. Vladimír Horváth hor Triedny učiteľ: 7. B
Vedie krúžok: Výtvarný krúžok
dr.vhorvath@gmail.com
 
 
Mgr. Peter Hrabovecký Učiteľ
 
 
Mgr. Milada Kobanová Kob Triedna učiteľka: 4. A
Vedie krúžok: Bezpečne na bicykli
miladak946@gmail.com
 
 
RNDr. Danica Kršáková krš Triedna učiteľka: 9. A
Vedie krúžok: Biologicko-chemický krúžok
krsakova.danica@zoznam.sk
 
 
RNDr. Janka Kučeravcová kuč Triedna učiteľka: 5. A
Vedie krúžok: Monitor Matematika
kuceravcova@centrum.sk
 
 
Mgr. Zuzana Mackulinová Vychovávateľka
zuzanamackulinova@gmail.com
 
 
Mgr. Barbora Magurová Triedna učiteľka: 1. A
Vedie krúžok: Supertrieda
 
 
Mgr. Ivana Novotná nov Triedna učiteľka: 2. B
novotna_ivana@post.sk
 
 
Mgr. Marta Pehaničová Triedna učiteľka: 9. B
Vedie krúžok: Testovanie 9
marpehanic@centrum.sk
 
 
Mgr. Elena Smrigová smr Triedna učiteľka: 3. B
Vedie krúžok: Matematický krúžok
esmrigova]mail.com
 
 
Mgr. Adriána Soroková Učiteľka
 
 
PaedDr. Ľubica Šaffová šaf Triedna učiteľka: 5. B
Vedie krúžok: Konverzujeme v ANJ 5-9
saffova.lubica@centrum.sk
 
 
Mgr. Erika Šantová šant Triedna učiteľka: 2. A
Vedie krúžok: Výtvarný krúžok 1-4
erika_santova@centrum.sk
 
 
Mgr. Beáta Šebestová šeb Triedna učiteľka: 3. A
Vedie krúžok: Konverzujeme v ANJ
sebestova.beata@centrum.sk
 
 
Alena Tatárová Vychovávateľka
tatarova.alena@azet.sk
 
 
Mgr. Anna Toporová top Triedna učiteľka: 7. A
Vedie krúžok: Turistický krúžok
atoporova@zoznam.sk
 
 
Mgr. Jana Vargová var Triedna učiteľka: 6. B
Vedie krúžok: Zábavná fyzika
basistova1@gmail.com
 
 
Mgr. Katarína Vojtková Učiteľka

© aScAgenda 2019.0.1132 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 16.11.2018