• Vitajte na stránkach našej školy!
   • Moderná škola s ponukou kvalitného vzdelávania.
   • Jednotka na trhu v atletike.
   • Škola so skúsenosťou a tradíciou.
   • Detská atletika
   • Lyžiarsky výcvik- Salztiegel, Rakúsko
   • Projekt ,,Olá, olá volá škola"
     • Prevencia drogovej závislostí

      Prevencia drogovej závislostí - Obrázok 1

      V dňoch od 16. - 22. novembra prebieha týždeň zameraný na boj proti drogám. Ani naša škola nie je výnimkou a preto si naša školská psychologička počas tohto týždňa pre žiakov prichystala primárny preventívny program zameraný na boj proti drogám. Žiaci sa tak zaujímavou a hravou formou dozvedia o tom, čo je to droga, čo je to návyková látka, čo je to závislosť a mnoho ďalšieho. Primárne prevencie sú zamerané na predchádzanie výskytu sociálno – patologických javov, akým je aj užívanie návykových látok a závislosť a to práve osvetou v tejto problematike.

     • Jesenné prázdniny

      Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov vznení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) rozhoduje takto:

      Jesenné prázdniny sa vškolskom roku 2020/2021 uskutočnia vo všetkých školáchv termínoch 30. októbra a 2.,6. a 9. novembra 2020.

     • Dištančné vyučovanie žiakov II.stupňa

      Oznam pre rodičov a žiakov školy!!!
      Na základe rozhodnutia MŠVVaŠ sa od 26.10 - zatiaľ do 27.11.2020 II. stupeň vyučuje dištančne. V danom časovom rozpätí je nahratý nový rozvrh pre žiakov 5.-9. ročníka, v ktorom je zredukovaná výučba dištančného vzdelávania.
      Dištančná forma vyučovania zahŕňa online vyučovanie (prostredníctvom Edupage- ZOOM) a dištančné vyučovanie (príprava žiakov, poznámky, pracovné listy, domáce úlohy,..). Viac informácií po prihlásení na Edupage...
      Pravidelne sledujte stránku Edupage, v prípade akýchkoľvek problémov kontaktujte tr. učiteľa.


     • Európsky deň jazykov- European day of languages

      Deň jazykov máme,

      spolu sa my hráme.

      Speakujeme, rozprávame,

      ruský čajík popíjame.

      S češtinou sa trápime,

      leden...duben sa učíme.

      Jazyky si lámeme,

      pekný deň Vám prajeme.

      Aj tento rok sme si pripomenuli Európsky deň jazykov, ktorý sa viaže k 26. septembru. Žiaci celej školy "jazykovali" formou blokovej výučby. Dozvedeli sa o histórii toho významného dňa, rôznymi aktivitami si obohacovali slovnú zásobu z cudzích jazykov (anglický, ruský, český, poľský,...), navrhovali logo, počúvali cudzojaznyčné skladby a čítali úryvky zo zahraničnej literatúry.

     • Učíme sa porozumieť financiám

      Stalo sa už tradíciou, že 8. september, vyhlásený za Deň finančnej gramotnosti je na našej škole venovaný rôznym aktivitám na zvýšenie povedomia o financiách a zaobchádzaní s nimi. Väčšiu pozornosť sme venovali tejto téme na viacerých vyučovacích hodinách. Žiaci druhého stupňa vypracovali úlohy Národného štandardu finančnej gramotnosti zamerané na peniaze, sporenie a zodpovedné správanie sa v oblastí financií. Oboznámili sa s finančnými situáciami z bežného života, pri ktorých je dôležité vedieť si správne vybrať, či už ide o kúpu kníh, porovnávanie zliav či šetrenie peňazí. Dôležité je vedieť sa efektívne rozhodovať narábať so svojimi finančnými prostriedkami.

  • Partneri

   • {#1508} 1
   • {#1508} 2
   • {#1508} 3
   • {#1508} 4
  • Prihlásenie

  • Zvonenia

   Pondelok 30. 11. 2020
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Kontakty

   • Základná škola, J.A.Komenského 1, Michalovce
   • 4zskommi@gmail.com
   • +421 x 056 6422218
   • J. A. Komenského 1, 071 01 Michalovce
   • 17080738
   • 2021635374
   • Mgr. Jaroslav Semko skcmi@pobox.sk 0911180222
   • Mgr. Kvetoslava Geľatková 4zskommi@gmail.com 0911562670
   • Mgr. Ivana Novotná novotnaivana6@gmail.com 0910300088
   • Alena Kolesárová 0902819434
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje