Základná škola, J.A.Komenského 1, Michalovce

Prihlásenie
Rodičom Učiteľom Žiakom Triedy

Utorok 20. 11. 2018

Narodeniny a meniny

Dnes (Utorok 20.11.2018)
Samuel Vereš (9. B)
Pozajtra (Štvrtok 22.11.2018)
Pavol Garbeľ (2. A)
Timea Stričiková (4. B)

Vitajte v školskom roku 2018/2019

 

 • Riaditeľ ZŠ J. A. Komenského 1 oznamuje, že v súlade zákonom 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa § 150 odsek 5 a v súlade s § 3 ods. 10 vyhlášky č. 231/2009 Z.z. o podrobnostiach o organizácii školského roka, udeľuje dňa 21. 11. 2018 riaditeľské voľno pre žiakov 5.-9. ročníka z dôvodu Testovania 5. Riadne vyučovanie pre žiakov druhého stupňa bude pokračovať vo štvrtok, 22. 11. 2018.

 • Exkurzia do múzea v Trebišove

  V rámci európskeho týždňa vedy a techniky sa žiaci 6. a 7. ročníka zúčastnili exkurzie do múzea v Trebišove, kde mali možnosť vidieť a vďaka výkladu sprievodkyne aj počuť o zaujímavostiach z oblasti Zemplína. Žiaci absolvovali viacero expozícií. Medzi nimi aj expozíciu histórie poľnohospodárstva na východnom Slovensku; expozíciu vinohradníctva a vinárstva na Slovensku s archívom tokajských vín; expozíciu šľachtických rodov; expozíciu poľovníctva a ochrany zveri; stálu výstavu Andrassyovcov na Trebišovsku ako aj expozíciu fotografovania v minulosti a dnes. Príjemné počasie sme využili na prechádzku po krásnom parku v okolí múzea a pozretie si Mauzólea grófa Júliusa Andrássyho. Spoločne sme tak strávili deň s množstvom zážitkov a získali sme veľa nových vedomostí.

 • Viem, čo zjem

  Naša škola v rámci projektu Zdravej školy spolupracuje s RÚVZ v Michalovciach a zapája sa do aktivít celoslovenského projektu pod názvom Viem, čo zjem. Jeho cieľom je motivovať žiakov základných škôl vo veku 8 – 11 rokov k vyváženému životnému štýlu, správnym stravovacím návykom a podporiť ich záujem o pohybové aktivity. Na úvodnom stretnutí sa žiaci dozvedeli o množstve rôznych druhov potravín a ich zložení. Oboznámili sa so základnými živinami, v ktorých potravinách sa nachádzajú a prečo sú pre naše telo také dôležité. Pomocou zdravého taniera sa naučili, v akom množstve by sme mali jednotlivé potraviny konzumovať, aby naše telo mohlo správne fungovať. Za spoluprácu ďakujeme RÚVZ v Michalovciach.

 • Digitálne prenosné planetárium

  Pracovníci hvezdárne prišli medzi našich žiakov s digitálnym prenosným planetáriom. Dozvedeli sme sa informácie o súhvezdiach i o jednotlivých planétach. Prešli sme Mliečnu cestu, rôzne galaxie, spoznali povrh niektorých planét a Mesiaca. Ďakujeme za pekné dopoludnie.

 • Riaditeľ ZŠ J. A. Komenského 1 oznamuje, že v súlade zákonom 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa § 150 odsek 5 a v súlade s § 3 ods. 10 vyhlášky č. 231/2009 Z.z. o podrobnostiach o organizácii školského roka, udeľuje dňa 29. 10. 2018 riaditeľské voľno. Riadne vyučovanie bude pokračovať po jesenných prázdninách, v pondelok, 5. 11. 2018.

 • Slovenský raj

  18-19.10.18 sa uskutočnila exkurzia poznania krás Slovenského raja. Naši žiaci 6.-9. ročníka sa vybrali na turistiku. Prvý deň prešli turisticky chodník Prielom Hornádu, druhý deň zdolavali prekážky v podobe rebríkov, stupačiek a reťazí na trase Suchá Belá . Všetci nástrahy v tiesnavach statočne zdolali. Popri tom spoznávali faunu a flóru Slovenského raja. Vďaka disciplíne sme sa všetci zdraví s úsmevom a dobrým pocitom aj keď trošku unaveni vrátili domov. Fotografie vo fotoalbume.

 • Deň zdravej výživy

  16. október sa na našej škole niesol v znamení "Dňa zdravej výživy". Detí sú veľmi dobre oboznámené, čo je zdravé a čo nie. S nadšením sa pustili do prípravy chutných pomazánok, ovocia a zeleniny,ale aj do vytvárania vlastných projektov a výtvarných prác. Fotografie vo fotoalbume.

 • Vážení rodičia,

  oznamujeme Vám, že dňa 11.10.2018 sa budú konať triedne rodičovské združenia o 16:30 hod. v jednotlivých triedach. Vaša účasť na rodičovskom združení je potrebná. Je dôležité, aby ste mali spolu s triednym učiteľom, podľa potreby i s ostatnými vyučujúcimi spätnú väzbu o živote školy a hlavne o výchove a vzdelávaní Vášho dieťaťa. Veríme, že si svoje povinnosti zariadite tak, aby ste sa mohli zúčastniť.

 • Naša škola organizuje dňa 6.10.2018 /sobota/ návštevu kultúrnej akcie "Biele noci" v Košiciach. Jedná sa o veľkolepú umeleckú a svetelnú šou v centre mesta. Na akciu môžu ísť len žiaci našej školy v doprovode rodičov. Samotné deti nie! Doprava bude zabezpečená. Je voľných 50 miest, prihláste sa čo najskôr u p. uč. Toporovej, najneskôr do štvrtka. Kapacita je obmedzená!

  Odchod: 6.10.2018 o 17.30 hod. pred školou. Príchod : 6. 10. 2018 okolo 24.00 hod.

 • Pasovanie prvákov

  Dnes boli naši prváci slávnostne pasovaní za prvákov. Pasoval ich sám Mimo, návšteva z vesmíru. Mimo sa spolu s našimi prvákmi učí čítať, písať i počítať. Dnes si pre ne pripravil zaijímavé úlohy, hľadali sová, čísla, spievali i tancovali. Bolo veselo. Našim prvákom prajeme veľa úspechov. Fotografie vo fotoalbume.