Základná škola, J.A.Komenského 1, Michalovce

Prihlásenie
Rodičom Učiteľom Žiakom Triedy
 • ZIMNÁ ŠPORTOVÁ OLYMPIÁDA

  Žiaci 1.-4.roč. na ZŠ, J.A.Komenského 1, mali v piatok 11.1.2019 netradičné dopoludnie - konala sa zimná športová olympiáda. Žiaci súťažili v netradičných disciplínach - šmýkanie sa a podliezanie prekážok, preskakovanie závejov, beh medzi kuželkami a váľanie sa v snehu. Nazáver bola spoločná guľovačka a pokus o stavanie snehuliakov. Tie sa nám pre sypký sneh postaviť nepodarilo. Možno nabudúce...

   

 • Vianočné vystúpenie

  Pestrým programom, spevom a tancom potešili naši žiaci svojich rodičov i starých rodičov. Pri vianočnom stromčeku sme si spolu zaspievali i vianočné koledy. Fotografie vo fotoalbume. 

 • Školské kolo Olympiády v anglickom jazyku

  29.novenbra 2018 si žiaci overili svoje znalosti z angličtiny. Súťažili v troch základných kategóriách: 1A ( 5.-7.ročník),1B ( 8. -9. ročník) a 1C (žiaci, ktorí žili v anglicko hovoriacej krajine). Súťažiaci boli testovaní vo všetkých jazykových zručnostiach. Tí najúspešnejší nás budú reprezentovať na  okresnom kole OAJ (16.1.2019, Tamara Hamadejová - kat. 1A, Miram Horváthová - kat. 1B).

 • Dary od srdca

  Momentálna situácia na Ukrajine je vážna, napätá. Priamo sa dotýka aj nevinných detí. Blíži sa      6. december – čas, kedy patrón všetkých detí prináša odmeny. Naši žiaci zareagovali na výzvu: „Mikuláš pre deti na Ukrajine“. Neváhali a zorganizovali zbierku sladkých dobrôt. Deťom žijúcich v ťažko skúšanej Ukrajine aspoň touto formou spríjemnia sviatok sv. Mikuláša.

 • Divadielko pre MŠ

  Dňa 23.11 (piatok) si žiaci 4. ročníka pripravili pre deti z 9. a 13. MŠ divadielko s názvom „Remeslo má zlaté dno”. Okrem kultúrneho zážitku mohli deti vidieť rôzne remeselné výrobky, ktoré vyrábali žiaci spolu so svojimi rodičmi na tvorivých dielňach. Odniesli si aj darček v podobe sladkých perníčkov, ktoré žiaci s pani vychovávateľkami zdobili. Fotografie vo fotoalbume.

 • iBOBOR 2018

  V dňoch 12. – 16. novembra 2018 sa konala informatická súťaž iBobor. Súťažilo sa v 3 kategóriách. V každej z nich sme boli úspešní a obsadili sme popredné miesta. Úlohy sa nám páčili a už teraz sa tešíme na nasledujúci ročník súťaže. Víťazom srdečne blahoželáme!

  Kategória BOBRÍK

  Babjaková Sára – 3.MIESTO - 92 bodov, 97. percentil

  Tkáč Jakub Patrik - 88 bodov, 96. percentil

  Gecová Claudia - 64 bodov, 74. percentil

  Kategória BENJAMÍN

  Olexa Lukáš – 3.MIESTO - 76,00 bodov, 97. percentil

  Štec Nicolas - 74,67 bodov, 96. percentil

  Onderčinová Yvonne - 73,34 bodov, 94. percentil

  Drábiková Simona - 70,67 bodov, 92. percentil

  Horváth Radko - 58,68 bodov, 74. percentil

  Pavlovová Zuzana - 56,35 bodov, 69. percentil

  Ivan Branislav - 56,02 bodov, 69. percentil

  Vojtovičová Vanessa - 54,69 bodov, 66. percentil

  Nemec Dávid - 54,68 bodov, 66. percentil

  Vaľovská Martina -52,02 bodov, 61. percentil

  Hrabovský Ivan - 50,68 bodov, 56. percentil

  Kategória KADET

  Horváthová Miriam – 1.MIESTO - 80,00 bodov, 100. percentil

  Hong Hanh Nguyen - 74,67 bodov, 96. percentil

  Varga Marek - 73,34 bodov, 95. percentil

  Rosinský Denis - 60,02 bodov, 72. percentil

  Balog Patrik 60,02 bodov, 72. percentil

  Horváthová Kristína - 58,68 bodov, 68. percentil

  Bežovská Daniela - 56,02 bodov, 64. percentil

  Čížek Samuel - 56,02 bodov, 64. percentil

  Bežovská Diana - 56,02 bodov, 64. percentil

  Ivanová Alexandra - 54,69 bodov, 61. percentil

  Kočerhová Katarína - 50,69 bodov, 53. percentil

   

 • Riaditeľské voľno

  Riaditeľ ZŠ J. A. Komenského 1 oznamuje, že v súlade zákonom 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa § 150 odsek 5 a v súlade s § 3 ods. 10 vyhlášky č. 231/2009 Z.z. o podrobnostiach o organizácii školského roka, udeľuje dňa 21. 11. 2018 riaditeľské voľno pre žiakov 5.-9. ročníka z dôvodu Testovania 5. Riadne vyučovanie pre žiakov druhého stupňa bude pokračovať  vo štvrtok, 22. 11. 2018.

 • Exkurzia do múzea v Trebišove

  V rámci európskeho týždňa vedy a techniky sa žiaci 6. a 7. ročníka  zúčastnili exkurzie do múzea v Trebišove, kde mali možnosť vidieť a vďaka výkladu sprievodkyne aj počuť o zaujímavostiach z oblasti Zemplína. Žiaci absolvovali viacero expozícií. Medzi nimi aj expozíciu histórie poľnohospodárstva na východnom Slovensku; expozíciu vinohradníctva a vinárstva na Slovensku s archívom tokajských vín; expozíciu šľachtických rodov; expozíciu poľovníctva a ochrany zveri; stálu výstavu Andrassyovcov na Trebišovsku ako aj expozíciu fotografovania v minulosti a dnes. Príjemné počasie sme využili na prechádzku po krásnom parku v okolí múzea a pozretie si Mauzólea grófa Júliusa Andrássyho. Spoločne sme tak strávili deň s množstvom zážitkov a získali sme veľa nových vedomostí.

 • Viem, čo zjem

  Naša škola v rámci projektu Zdravej školy spolupracuje s RÚVZ v Michalovciach a zapája sa do aktivít celoslovenského projektu pod názvom Viem, čo zjem. Jeho cieľom je motivovať žiakov základných škôl vo veku 8 – 11 rokov k vyváženému životnému štýlu, správnym stravovacím návykom a podporiť ich záujem o pohybové aktivity. Na úvodnom stretnutí sa žiaci dozvedeli o množstve rôznych druhov potravín a ich zložení. Oboznámili sa so základnými živinami, v ktorých potravinách sa nachádzajú a prečo sú pre naše telo také dôležité. Pomocou zdravého taniera sa naučili, v akom množstve by sme mali jednotlivé potraviny konzumovať, aby naše telo mohlo správne fungovať. Za spoluprácu ďakujeme RÚVZ v Michalovciach.

 • Digitálne prenosné planetárium

  Pracovníci hvezdárne prišli medzi našich žiakov s digitálnym prenosným planetáriom. Dozvedeli sme sa informácie o súhvezdiach i o jednotlivých planétach. Prešli sme Mliečnu cestu, rôzne galaxie, spoznali povrh niektorých planét a Mesiaca. Ďakujeme za pekné dopoludnie.

 • Riaditeľské voľno

  Riaditeľ ZŠ J. A. Komenského 1 oznamuje, že v súlade zákonom 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa § 150 odsek 5 a v súlade s § 3 ods. 10 vyhlášky č. 231/2009 Z.z. o podrobnostiach o organizácii školského roka, udeľuje dňa 29. 10. 2018 riaditeľské voľno. Riadne vyučovanie bude pokračovať po jesenných prázdninách, v pondelok, 5. 11. 2018.

 • Slovenský raj

  18-19.10.18 sa uskutočnila exkurzia poznania krás Slovenského raja. Naši žiaci 6.-9. ročníka sa vybrali na turistiku. Prvý deň prešli turisticky chodník Prielom Hornádu, druhý deň zdolavali prekážky v podobe rebríkov, stupačiek a reťazí na trase Suchá Belá . Všetci nástrahy v tiesnavach statočne zdolali. Popri tom spoznávali faunu a flóru Slovenského raja. Vďaka disciplíne sme sa všetci zdraví s úsmevom a dobrým pocitom aj keď trošku unaveni vrátili domov. Fotografie vo fotoalbume.

 • Deň zdravej výživy

  16. október sa na našej škole niesol v znamení "Dňa zdravej výživy". Detí sú veľmi dobre oboznámené, čo je zdravé a čo nie. S nadšením sa pustili do prípravy chutných pomazánok, ovocia a zeleniny,ale aj do vytvárania vlastných projektov a výtvarných prác. Fotografie vo fotoalbume.

 • Pozvánka na rodičovské združenie

  Vážení rodičia,

  oznamujeme Vám, že dňa 11.10.2018 sa budú konať triedne rodičovské združenia o 16:30 hod. v jednotlivých triedach. Vaša účasť na rodičovskom združení je potrebná. Je dôležité, aby ste mali spolu s triednym učiteľom, podľa potreby i s ostatnými vyučujúcimi spätnú väzbu o živote školy a hlavne o výchove a vzdelávaní Vášho dieťaťa. Veríme, že si svoje povinnosti zariadite tak, aby ste sa mohli zúčastniť.

 • Biele noci

  Naša škola organizuje dňa 6.10.2018 /sobota/ návštevu kultúrnej akcie "Biele noci" v Košiciach. Jedná sa o veľkolepú umeleckú a svetelnú šou v centre mesta. Na akciu môžu ísť len žiaci našej školy v doprovode rodičov. Samotné deti nie! Doprava bude zabezpečená. Je voľných 50 miest, prihláste sa čo najskôr u p. uč. Toporovej, najneskôr do štvrtka. Kapacita je obmedzená!

  Odchod: 6.10.2018 o 17.30 hod. pred školou. Príchod : 6. 10. 2018 okolo 24.00 hod. 

 • Pasovanie prvákov

  Dnes boli naši prváci slávnostne pasovaní za prvákov. Pasoval ich sám Mimo, návšteva z vesmíru. Mimo sa spolu s našimi prvákmi učí čítať, písať i počítať. Dnes si pre ne pripravil zaijímavé úlohy, hľadali sová, čísla, spievali i tancovali. Bolo veselo. Našim prvákom prajeme veľa úspechov. Fotografie vo fotoalbume.

 • Európsky deň jazykov

  Tento deň sa viaže k dátumu 26.september. Tento deň sme prispôsoboli výučbu jazykov v danom týždni. Žiaci prvého stupňa vytvárali rôzne projekty, ktoré su vystavené v priestoroch školy. Starší žiaci sa zapojili do súťaže v zapisovaní nápisov z tričiek, ktoré si žiaci v daný deň obliekli. Preložili do slovenčiny približne sto rôznych nápisov. 

 • Artekovec dnes, artekovec stále...

  Dávid Němec, žiak 7.B triedy, sa začiatkom septembra 2018 zúčastnil pobytu v medzinárodnom tábore Artek Krym, tábore Morskoj, za 2. miesto  vo výtvarnej súťaži k 25. výročiu vzťahov medzi Slovenskom a Ruskom. Dávid si našiel kamarátov z Uzbekistanu, Ruska, Talianska, Francúzska a má veľa spomienok na celý život.

  PK CUJ

 • Európsky deň jazykov 2018

  Koncom minulého školského roka 2017/2018 Zastúpenie Európskej komisie v SR vyhlásilo súťaž  o najlepší cudzojazyčný komiks. My sme neváhali a začali sme tvoriť. 20. septembra 2018 sa pri príležitosti Európskeho dňa jazykov (26.9.) v Košiciach uskutočnilo slávnostné vyhlásenie výsledkov. Medzi ocenenými boli aj práce našich žiakov. Vo veľkej sále Tabačky Kulturfabrik organizátori pripravili aj moderovaný kvíz o jazykoch a kultúrnom dedičstve, viacjazyčné vystúpenia žiakov košického kraja, mnoho súťažných aktivít a zábavy. Chceme poďakovať PaedDr. Ľ. Šaffovej za podporu a odbornú pomoc pri tvorbe našich komiksov, ale aj vedeniu školy za možnosť prežiť výnimočný deň.

  Ocenení žiaci (Janka Hankoščáková, Martinka Vaľovská, Tamarka Hamadejová, Hanka Nguyen, Tomáš Mihaľov)

   

 • Majstrovstvá SR mladších žiakov a žiačok

  Na koniec školského roku bola naša škola dejiskom Majstrovstiev SR mladších žiakov a žiačok. Nechýbali ani naši atléti. Najlepšie sa darilo Michaele Marcinovej, ktorá sa stala Majsterkou SR v hode kriketovou loptičkou. Tomáš Varady si v tej istej disciplíne vybojoval 3. miesto. Úspešní boli i Gondkovič, Čížek, Uhlár a Kudláček, ktorí si v štafete 4x60m vybojovali tiež 3. miesto. GRATULUJEME!

  I ostatní žiaci obsadili pekné umiestnenia: 

  60m - Čížek Samuel - 6. miesto

  150m - Kudláček Likáš - 5. miesto, Uhlár Július - 11. miesto

  600m - Kudláček Likáš - 11. miesto

  1500m - Bujdoš Dávid - 9. miesto, Laporčáková Daniela 11. miesto

  výška - Martin Kendzior - 4. miesto, Marcinová Michaela  - 10. miesto

  guľa - Baková Lea - 9. miesto

  chôdza 2000m - Olexa Lukáš - 5.miesto

   Fotografie vo fotoalbume.          

             

strana: