Základná škola, J.A.Komenského 1, Michalovce

Prihlásenie
Rodičom Učiteľom Žiakom Triedy

Zoznam krúžkov

WWW Názov    Popis
Bezpečne na bicykli
Biologicko-chemický krúžok
Gymnastico - tanečný krúžok
Konverzujeme v ANJ
Konverzujeme v ANJ 5-9
Krúžok varenia a šikovných rúk
Matematický krúžok Utorok 14,00 - 16,00
Monitor Matematika
Počítačový krúžok
Supertrieda
Športový krúžok
Testovanie 9
Turistický krúžok
Včelársky krúžok
Výtvarný krúžok
Výtvarný krúžok 1-4
Zábavná fyzika

© aScAgenda 2019.0.1132 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 16.11.2018