Základná škola, J.A.Komenského 1, Michalovce

Prihlásenie
Rodičom Učiteľom Žiakom Triedy

Zoznam tried

Názov
1. A Triedny učiteľ Mgr. Barbora Magurová
Učebňa Trieda 1A
4. B Triedny učiteľ Mgr. Petra Čeklovská
Učebňa 4. B
Foto Foto Foto Foto Foto
2. A Triedny učiteľ Mgr. Erika Šantová
Učebňa Trieda 2A
2. B Triedny učiteľ Mgr. Ivana Novotná
Učebňa 2- B
3. A Triedny učiteľ Mgr. Beáta Šebestová
Učebňa Trieda 3A
Foto Foto Foto Foto Foto
3. B Triedny učiteľ Mgr. Elena Smrigová
Učebňa 3. B
Foto Foto Foto
4. A Triedny učiteľ Mgr. Milada Kobanová
Učebňa 4. A
5. A Triedny učiteľ RNDr. Janka Kučeravcová
Triedny učiteľ Mgr. Petra Čeklovská
Učebňa Trieda
5. B Triedny učiteľ PaedDr. Ľubica Šaffová
Učebňa Trieda 5B
6. A Triedny učiteľ Mgr. Vladimír Čeklovský
6. B Triedny učiteľ Mgr. Jana Vargová
7. A Triedny učiteľ Mgr. Anna Toporová
Učebňa Trieda 7A
7. B Triedny učiteľ PaedDr. Vladimír Horváth
Učebňa Trieda 5B
Foto Foto Foto Foto Foto
8. A Triedny učiteľ Mgr. Roman Dobek
Učebňa Trieda 6A
Foto Foto Foto Foto Foto
9. A Triedny učiteľ RNDr. Danica Kršáková
Učebňa Trieda 7A
Foto Foto Foto Foto Foto
9. B Triedny učiteľ Mgr. Marta Pehaničová
Učebňa Trieda
Foto Foto

© aScAgenda 2019.0.1132 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 16.11.2018