Základná škola, J.A.Komenského 1, Michalovce

Prihlásenie
Rodičom Učiteľom Žiakom Triedy

Naše úspechy

2016/2017

Úspechy žiakov v súťažiach v školskom roku 2016/2017

 

Prírodné vedy:

Okresné kolo matematickej olympiády 

          Nikolas Štec  V.B - .miesto

          Ján Páslavský IX.B - 4.miesto (účastník krajského kola MO)

Okresné kolo Pytagoriády

          Nikolas Štec  V.B - 11.miesto

          Adam Lovaš V.A - 9.miesto

          Samuel Čížek VI.A -3.miesto

          Kristína Horváthová VI.B -3.miesto

          Miriam Horváthová VI.B - 1.miesto

          Diana Bežovská VII.A - 2.miesto

Okresné kolo chemickej olympiády

          Eva Němcová IX.B - 8.miesto

Okresné kolo fyzikálnej olympiády kategória G 

Miriam Horváthová VII.B - 6.miesto 

Vanessa Činčárová VII.B - 8.miesto

 

Slovenský jazyk:

 

Spoločenské vedy:

Okresné kolo dejepisnej olympiády

          Miloš Vrabeľ  VIII.A - 3.miesto 

          Tomáš Olexa IX.B -8.miesto

          Ján Páslavský IX.B - 12.miesto    

Okresné kolo geografickej olympiády

          Ivan Branislav V.B - 5. miesto

          Miloš Vrabeľ VIII.A - 8.miesto

          Tomáš Olexa IX.B -10.miesto

 

Cudzie jazyky:

Krajské kolo olymiády v ruskom jazyku - Eva Němcová IX.B - 2.miesto

Okresné kolo olymiády v anglickom jazyku

           kategória 1A (5. -7.ročník) Miriam Horváthová VI.B -  12.miesto        

           kategória 1B (8. - 9.ročník) Ján Paslavský IX.B - 4.miesto.

Mestské kolo súťaže Shakespeare ´s Day: Ján Paslavský( IX.B)  -1.miesto, Van Thanh Nguyen (VIII.A) -1.miesto, Hong Hang Nguyen (VII.B)-cena poroty, Miriam Horváthová (VII.B) -cena poroty

 

Krajské kolo súťaže Ruské slovo : Eva Němcová (IX.B) -1.miesto

 

Krajské kolo súťaže Jazykový kvet 2017Eva Němcová (IX.B) -1.miesto,  Tam Anh Nguyen (II.B) - 1.miesto, Ján Paslavský( IX.B)  -2.miesto

 

Celoslovenské kolo súťaže Ruské slovo : Eva Němcová (IX.B) -2.miesto

 

Celoslovenské kolo súťaže Jazykový kvet 2017Eva Němcová (IX.B) -1.miesto,  Tam Anh Nguyen (II.B) - 2.miesto

 

medzinárodná projektová súťaž PROJECT COMPETITION 2017 : Miloš Vrabeľ, Ivana Malá, Katarína Paľová, Van Thanh Nguyen - diplom za účasť