Základná škola, J.A.Komenského 1, Michalovce

Prihlásenie
Rodičom Učiteľom Žiakom Triedy

Archív

Nová atletická dráha

Naša škola má novú atletickú dráhu s polyuretánovým povrchom


Na slávnostnom otvorení sa zúčastnili poslanci NR SR M. Pado a Ľ. Rošková,
primátor mesta V. Záhorčák a ďalší pozvaní hostia.

Nová atletická dráha je 300 m dlhá, po obvode i na rovine má šesť dráh. Pôvodný povrch atletickej dráhy i sektoru bol odstránený do hĺbky 30 cm a zasypaný novým podkladom, ktorý bol zhutnený na 35 MPa a upravený do roviny. Po celom obvode ihriska boli osadené drenážne rúrky zaústené do jestvujúcej kanalizácie. Následne sa prikročilo k osadeniu kameniva. Povrch je vodopriepustný, aby čo v najväčšej miere odvádzal dažďovú vodu z plochy atletického štadióna. Pri pokládke asfaltových kobercov sa dbalo na maximálnu rovinatosť. Vrchná vrstva EPDM granulátu je štandardne v červenom farebnom odtieni. Na záver boli farebne vyznačené jednotlivé atletické dráhy, vrátane umiestnenia všetkých bežeckých disciplín.


Náklady na stavbu, ktorú realizoval M.CUP s.r.o. Bratislava, predstavovali 6,5 milióna korún. Mesto Michalovce financovalo výstavbu školského športoviska sumou 5 miliónov a Ministerstvo školstva SR prispelo sumou 1,5 milióna korún v rámci podpory materiálno-technického rozvoja športových areálov škôl so športovými triedami.