Základná škola, J.A.Komenského 1, Michalovce

Prihlásenie
Rodičom Učiteľom Žiakom Triedy

Rada školy

členovia rady