Základná škola, J.A.Komenského 1, Michalovce

Prihlásenie
Rodičom Učiteľom Žiakom Triedy

Zoznam tried › Trieda 3. B

Zoznamy žiakov: 1. A4. B2. A2. B3. A3. B4. A5. A5. B6. A6. B7. A7. B8. A9. A9. B
Triedny učiteľ: Mgr. Elena Smrigová
Zástupca: Mgr. Jaroslav Semko
Učebňa: 3. B
Počet žiakov: 21, z toho chlapcov: 11 a dievčat: 10
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Nikola Díliková
2    Marcel Falatko
3    Karolína Grunská
4    Nicole Havrilová
5    Kristína Jeszeová
6    Diana Kočarová
7    Sofia Jaroslava Kusáková
8    Sophia Matejová
9    Daniela Považanová
10    Marek Preverčík
11    Jakub Priščák
12    Adam Sekerák
13    Nina Serenčková
14    Michal Štiber
15    Deniz Tasdemir
16    Adam Tereska
17    Kareem Rabea Tereska
18    Stanislav Török
19    Ramón Butka
20    Ladislav Tušár
21    Kiara Baranová
Foto

Foto

Viac fotografií...

© aScAgenda 2019.0.1132 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 16.11.2018