Základná škola, J.A.Komenského 1, Michalovce

Prihlásenie
Rodičom Učiteľom Žiakom Triedy

Zoznam tried › Trieda 4. A

Zoznamy žiakov: 1. A4. B2. A2. B3. A3. B4. A5. A5. B6. A6. B7. A7. B8. A9. A9. B
Triedny učiteľ: Mgr. Milada Kobanová
Zástupca: Mgr. Jaroslav Semko
Učebňa: 4. A
Počet žiakov: 18, z toho chlapcov: 6 a dievčat: 12
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Laura Barkaiová
2    Timea Biroščíková
4    Nora Valéria Čurejová
6    Jesika Eliášová
8    Cynthia Hakaľová
9    Adam Hlinka
10    Adrián Hlinka
11    Ľubomíra Horváthová
12    Stella Kočanová
13    Ema Kočerhová
15    Štefánia Lazárová
16    Timea Malá
17    Kristián Mertén
18    Nikolas Milenky
19    Matúš Molnár
21    Bianka Popiková
22    Viktória Anna Puľaková
23    Richard Rabinčák

© aScAgenda 2019.0.1132 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 16.11.2018