Základná škola, J.A.Komenského 1, Michalovce

Prihlásenie
Rodičom Učiteľom Žiakom Triedy

Zoznam tried › Trieda 7. B

Zoznamy žiakov: 1. A4. B2. A2. B3. A3. B4. A5. A5. B6. A6. B7. A7. B8. A9. A9. B
Triedny učiteľ: PaedDr. Vladimír Horváth
Zástupca: Mgr. Kvetoslava Geľatková
Učebňa: Trieda 5B
Počet žiakov: 24, z toho chlapcov: 19 a dievčat: 5
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Tatiana Buková
2    Tamara Demeterová
3    Patrik Dilík
5    Vanessa Gurguľová
6    Dominik Herczegh
7    Radko Horváth
8    Branislav Ivan
9    Kristián Lebeda
10    Filip Lukáč
11    Dávid Nemec
12    Marek Pallai
13    Sebastián Paľo
14    Kristián Patráš
15    Sofia Pinkovská
16    Sebastián Seman
17    Peter Šipoš
18    Nicolas Štec
19    Adam Tomko
20    Jozef Žaludek
21    Jurij Čurej
24    Ľuboš Pasuľka
25    Jana Kondášová
30    Dominik Lukáč
31    Michal Halas
Foto

Foto

Viac fotografií...

© aScAgenda 2019.0.1132 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 16.11.2018