Základná škola, J.A.Komenského 1, Michalovce

Prihlásenie
Rodičom Učiteľom Žiakom Triedy

KOMPARO

Účasť a výsledky testovania v školskom roku 2015/2016

 

Dňa 12.novembra 2015 sa uskutočnilo celoslovenské testovanie ôsmakov a deviatakov.
Účasť  výsledky našej školy sú nasledovné:

Účasť na KOMPARE 2015/2016

 

Ročník

Počet škôl

Celkový počet žiakov

Počet žiakov našej školy

8.

410

9 222

18

9.

724

18 918

30

 

 

Úspešnosť:

 

9. ročník

 

Umiesnili sme sa z Matematiky aj Slovenského jazyka medzi 25% najúspešnejších škôl.

 

Predmet

Priemerná úspešnosť

Matematika

91.5%

Slovenský jazyk

69.1%

 

 

8 ročník

 

 

Predmet

Priemerná úspešnosť

Matematika

86.5%

Slovenský jazyk

66%

Biológia

66.9%

Geografia

59.8%

Všeobecné štúdijné predpoklady

63.5%