Základná škola, J.A.Komenského 1, Michalovce

Prihlásenie
Rodičom Učiteľom Žiakom Triedy

Zoznam tried › Trieda 1. A

Zoznamy žiakov: 1. A4. B2. A2. B3. A3. B4. A5. A5. B6. A6. B7. A7. B8. A9. A9. B
Triedny učiteľ: Mgr. Barbora Magurová
Zástupca: Mgr. Jaroslav Semko
Učebňa: Trieda 1A
Počet žiakov: 18, z toho chlapcov: 9 a dievčat: 9
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Nicolas Palka Jusko
2    Sofie Elize Mondoková
3    Karolína Kakarová
4    Adam Kirnag
5    Sára Telehová
6    Daniel Papinčák
7    Simon Kandra
8    Nicolette Lovašová
9    Ema Babjaková
10    Dávid Pandoščák
11    Sarah Špliňová
12    Leonard Lauf
13    Juraj Midlík
14    Laura Dzimková
15    Nicolas Holan
16    Fabián Horváth
17    Timea Vašková
18    Jasmine Slišková

© aScAgenda 2019.0.1132 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 16.11.2018