Základná škola, J.A.Komenského 1, Michalovce

Prihlásenie
Rodičom Učiteľom Žiakom Triedy

Zoznam tried › Trieda 5. B

Zoznamy žiakov: 1. A4. B2. A2. B3. A3. B4. A5. A5. B6. A6. B7. A7. B8. A9. A9. B
Triedny učiteľ: PaedDr. Ľubica Šaffová
Zástupca: Mgr. Kvetoslava Geľatková
Učebňa: Trieda 5B
Počet žiakov: 14, z toho chlapcov: 7 a dievčat: 7
Kat. číslo Meno Priezvisko   
2    Claudia Gecová
3    Daniela Halasová
4    Sofia Havrilová
5    Petronela Chocholová
6    Jakub Ignac
7    Karin Ivanová
8    Jana Kirnagová
9    Džady Damian Kopczo
10    Sebastián Kováč
11    Matúš Matola
12    Patrik Popik
14    Jozef Peter
15    Jakub Patrik Tkáč
16    Jana Zalužická

© aScAgenda 2019.0.1132 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 16.11.2018