Základná škola, J.A.Komenského 1, Michalovce

Prihlásenie
Rodičom Učiteľom Žiakom Triedy

Zoznam tried › Trieda 2. B

Zoznamy žiakov: 1. A4. B2. A2. B3. A3. B4. A5. A5. B6. A6. B7. A7. B8. A9. A9. B
Triedny učiteľ: Mgr. Ivana Novotná
Zástupca: Mgr. Jaroslav Semko
Učebňa: 2- B
Počet žiakov: 24, z toho chlapcov: 15 a dievčat: 9
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Enriko Barkai
2    Barbora Cichá
3    Leonard Aurel Kristián Ďurkovič
4    Vanesa Ferencová
5    Alexandra Froňová
6    Alexandra Hajdúková
7    Timea Hrabovská
8    Martin Hreňko
9    Damián Chrenko
10    Kiara Karafová
11    Natália Kirnágová
12    Jakub Kuljovský
13    Simona Majchráková
14    Simon Makkay
15    Jozef Nadzam
16    Mikuláš Pavlik
17    Šimon Jozef Puľak
18    Alex Rosinský
19    Patrik Stričko
20    Oliver Širochman
21    Nela Tokárová
22    Samuel Vadel
23    Oliver Vaľo
24    Ján Vaško

© aScAgenda 2019.0.1132 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 16.11.2018