Základná škola, J.A.Komenského 1, Michalovce

Prihlásenie
Rodičom Učiteľom Žiakom Triedy

Zoznam tried › Trieda 2. A

Zoznamy žiakov: 1. A4. B2. A2. B3. A3. B4. A5. A5. B6. A6. B7. A7. B8. A9. A9. B
Triedny učiteľ: Mgr. Erika Šantová
Zástupca: Mgr. Jaroslav Semko
Učebňa: Trieda 2A
Počet žiakov: 24, z toho chlapcov: 13 a dievčat: 11
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Tamara Bodnárová
2    Martin Ćeklovský
3    Matúš Coranič
4    Dávid Demko
5    Pavol Garbeľ
6    Dominik Gaži
7    Michaela Grunská
8    Mário Gurguľ
9    Nela Jassušová
10    Žofia Kolesárová
11    Vanesa Miľovčíková
12    Kristína Mišľanová
13    Tatiana Nemcová
14    Tatiana Považanová
15    Martin Prosták
16    Sebastián Smoliga
17    Christopher Sokira
18    Michal Soták
19    Ivana Surmiaková
20    Erik Tamáš
21    Olívia Vajdová
22    Bianka Renáta Tokárová
23    Timotej Brhlík
24    Robert Horváth

© aScAgenda 2019.0.1132 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 16.11.2018