Základná škola, J.A.Komenského 1, Michalovce

Prihlásenie
Rodičom Učiteľom Žiakom Triedy

Zoznam tried › Trieda 5. A

Zoznamy žiakov: 1. A4. B2. A2. B3. A3. B4. A5. A5. B6. A6. B7. A7. B8. A9. A9. B
Triedny učiteľ: RNDr. Janka Kučeravcová
Zástupca: Mgr. Jaroslav Semko
Učebňa: Trieda
Počet žiakov: 11, z toho chlapcov: 9 a dievčat: 2
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Sára Babjaková
2    Peter Borbeľ
4    Erik Čižmár
9    Ján Harman
11    Jakub Horváth
12    Peter Tatár
16    Tobias Makkay
17    Claudia Matejová
20    Richard Paľovčík
23    Jakub Sudzina
27    David Zibura

© aScAgenda 2019.0.1132 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 16.11.2018