Základná škola, J.A.Komenského 1, Michalovce

Prihlásenie
Rodičom Učiteľom Žiakom Triedy

Zoznam tried › Trieda 6. B

Zoznamy žiakov: 1. A4. B2. A2. B3. A3. B4. A5. A5. B6. A6. B7. A7. B8. A9. A9. B
Triedny učiteľ: Mgr. Jana Vargová
Zástupca: Mgr. Kvetoslava Geľatková
Počet žiakov: 23, z toho chlapcov: 9 a dievčat: 14
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Laura Biskupová
3    Dušana Demeterová
4    Karin Grundzová
6    Tamara Hamadejová
7    Jana Hankoščaková
8    Gregor Horváth
9    Ivan Hrabovský
10    Alžbeta Ignacová
12    Samuel Kovaľ
13    Simona Michalková
14    Martin Murga
15    Leonardo Matthias Novotný
16    Zuzana Pavlovová
17    Victoria Ridajová
18    Pavol Sklenár
19    Bibiána Sotáková
20    Sebastián Škreptáč
21    Mauricius Tomáš
22    Martina Vaľovská
23    Rebeka Vojníková
25    Cathrine Miriam Čičaková
26    Denis Čurej
27    Sidney Steinová

© aScAgenda 2019.0.1132 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 16.11.2018