Základná škola, J.A.Komenského 1, Michalovce

Prihlásenie
Rodičom Učiteľom Žiakom Triedy

Zoznam tried › Trieda 6. A

Zoznamy žiakov: 1. A4. B2. A2. B3. A3. B4. A5. A5. B6. A6. B7. A7. B8. A9. A9. B
Triedny učiteľ: Mgr. Vladimír Čeklovský
Zástupca: Mgr. Kvetoslava Geľatková
Počet žiakov: 17, z toho chlapcov: 9 a dievčat: 8
Kat. číslo Meno Priezvisko   
2    Laura Babjaková
3    Simona Drábiková
4    Adam Gazda
5    Vanessa Gujdová
6    Ekrem Ismajli
8    Patrik Kuliňák
9    Bianka Majchráková
10    Patrícia Mesarošová
11    Lukáš Olexa
12    Alexandra Poczová
13    Miroslav Prosták
14    Martina Sekeráková
15    Zuzana Šipošová
16    Matej Uhlár
17    Patrik Kovaľ
18    Martin Očko
19    Kevin Mattina

© aScAgenda 2019.0.1132 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 16.11.2018