Základná škola, J.A.Komenského 1, Michalovce

Prihlásenie
Rodičom Učiteľom Žiakom Triedy

Zoznam tried › Trieda 9. B

Zoznamy žiakov: 1. A4. B2. A2. B3. A3. B4. A5. A5. B6. A6. B7. A7. B8. A9. A9. B
Triedny učiteľ: Mgr. Marta Pehaničová
Zástupca: Mgr. Kvetoslava Geľatková
Učebňa: Trieda
Počet žiakov: 24, z toho chlapcov: 11 a dievčat: 13
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Tomáš Badžo
2    Jaroslav Corič
3    Vanesa Činčárová
4    Kevin Dido
5    Amália Dziurová
6    Mário Gujda
7    Viktória Horníková
8    Miriam Horváthová
9    Sofia Horváthová
10    Alexandra Ivanová
11    Marko Kery
12    Andrea Kozarová
14    Tatiana Kuliňáková
15    Tomáš Mihaľov
16    Kristína Mikulová
17    Hong Hanh Nguyen
18    Ela Novotňaková
19    Sebastián Onderčin
20    Mário Pavlič
21    Tamara Podoľaková
22    Samuel Rabský
23    Patrik Rigo
25    Tamara Traškyová
26    Samuel Vereš
Foto

Foto

Viac fotografií...

© aScAgenda 2019.0.1132 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 16.11.2018