Základná škola, J.A.Komenského 1, Michalovce

Prihlásenie
Rodičom Učiteľom Žiakom Triedy

Zoznam tried › Trieda 9. A

Zoznamy žiakov: 1. A4. B2. A2. B3. A3. B4. A5. A5. B6. A6. B7. A7. B8. A9. A9. B
Triedny učiteľ: RNDr. Danica Kršáková
Zástupca: Mgr. Kvetoslava Geľatková
Učebňa: Trieda 7A
Počet žiakov: 18, z toho chlapcov: 11 a dievčat: 7
Kat. číslo Meno Priezvisko   
2    Daniela Bežovská
3    Diana Bežovská
4    Adam Bujdoš
5    Róbert Hreščo
6    Katarína Kočerhová
7    Peter Komenský
8    Ráchel Kostrejová
9    Marco Mezei
10    Juraj Mikita
12    Hana Paľovčíková
13    Denisa Pavliková
14    Diana Pilniková
15    Denis Rosinský
16    Sebastián Serenčko
17    Dominik Tertinský
18    Marek Varga
19    Róbert Varga
20    Šimon Varga
Foto

Foto

Viac fotografií...

© aScAgenda 2019.0.1132 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 16.11.2018