Základná škola, J.A.Komenského 1, Michalovce

Prihlásenie
Rodičom Učiteľom Žiakom Triedy

Zoznam tried › Trieda 8. A

Zoznamy žiakov: 1. A4. B2. A2. B3. A3. B4. A5. A5. B6. A6. B7. A7. B8. A9. A9. B
Triedny učiteľ: Mgr. Roman Dobek
Zástupca: Mgr. Kvetoslava Geľatková
Učebňa: Trieda 6A
Počet žiakov: 32, z toho chlapcov: 14 a dievčat: 18
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Martin Babjak
2    Lea Baková
3    Milan Balog
4    Patrik Balog
5    Tímea Čačková
6    Samuel Čížek
7    Tomáš Demeter
8    Marek Fajner
9    Ján Gondkovič
11    Marco Holinka
12    Kristína Horváthová
13    Kevin Jusko
14    Marko Kontra
15    Tamara Kosiaková
16    Daniela Laporčáková
17    Samuel Lešňak
19    Beáta Lukáčová
20    Oleksandra Mysiv
21    Laura Novotňáková
22    Simona Poľaková
23    Dominika Preverčíková
24    Tatiana Surmiaková
25    Diana Šantrůčková
27    Sofia Steinová
28    Nikolas Mário Tokár
29    Sabína Steinová
30    Richard Horvát
31    Dávid Eštok
32    Štefánia Gidová
33    Marieta Kopczová
34    Patrícia Vargová
35    Patrícia Markovičová
Foto

Foto

Viac fotografií...

© aScAgenda 2019.0.1132 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 16.11.2018