Základná škola, J.A.Komenského 1, Michalovce

Prihlásenie
Rodičom Učiteľom Žiakom Triedy

Zoznam tried › Trieda 7. A

Zoznamy žiakov: 1. A4. B2. A2. B3. A3. B4. A5. A5. B6. A6. B7. A7. B8. A9. A9. B
Triedny učiteľ: Mgr. Anna Toporová
Zástupca: Mgr. Kvetoslava Geľatková
Učebňa: Trieda 7A
Počet žiakov: 17, z toho chlapcov: 12 a dievčat: 5
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Dávid Bujdoš
2    Michal Gaľa
3    Veronika Halasová
5    Samuel Horváth
6    Lukáš Kudláček
7    Adam Lovaš
8    Martin Lovaš
9    Michaela Marcinová
10    Tomáš Mráz
11    Michal Mruz
12    Yvonne Onderčinová
13    Samuel Selecký
14    Július Uhlár
15    Tomáš Varady
16    Vanesa Vojtovičová
18    Denisa Šamuľaková
19    Matúš Baňas

© aScAgenda 2019.0.1132 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 16.11.2018