2% dane PROJEKTY DOKUMENTY ŠKOLY HODNOTIACA SPRÁVA Novinky

Zoznam tried

Názov
1. A Triedny učiteľ Mgr. Ivana Novotná
2. A Triedny učiteľ Mgr. Anna Morovská
2. B Triedny učiteľ Mgr. Elena Smrigová
3. A Triedny učiteľ Mgr. Milada Kobanová
3. B Triedny učiteľ Mgr. Beáta Šebestová
4. A Triedny učiteľ Mgr. Erika Šantová
5. A Triedny učiteľ RNDr. Danica Kršáková
5. B Triedny učiteľ Mgr. Marta Pehaničová
6. A Triedny učiteľ RNDr. Jana Kučeravcová
7. A Triedny učiteľ Mgr. Anna Toporová
7.B Triedny učiteľ Mgr. Jana Vargová
8. A Triedny učiteľ Mgr. Anna Kittanová
8. B Triedny učiteľ Mgr. Štefánia Brendzová
9. A Triedny učiteľ Mgr. Miloš Tkáč
9. B Triedny učiteľ PaedDr. Vladimír Horváth

© aScAgenda 2015.0.882 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 22.09.2014