2% dane PROJEKTY DOKUMENTY ŠKOLY HODNOTIACA SPRÁVA Novinky

Zoznam tried

Názov
1. A Triedny učiteľ Mgr. Anna Morovská
1. B Triedny učiteľ Mgr. Elena Smrigová
2.A Triedny učiteľ Mgr. Milada Kobanová
2.B Triedny učiteľ Mgr. Beáta Šebestová
3.A Triedny učiteľ Mgr. Erika Šantová
4.A Triedny učiteľ Mgr. Ivana Novotná
4.B Triedny učiteľ Mgr. Anna Morovská
5.A Triedny učiteľ Mgr. Elena Smrigová
6.A Triedny učiteľ PaedDr. Ľubica Šaffová
6.B Triedny učiteľ Mgr. Jana Vargová
7.A Triedny učiteľ RNDr. Danica Kršáková
7.B Triedny učiteľ Mgr. Jozef Šikula
8.A Triedny učiteľ Mgr. Miloš Tkáč
8.B Triedny učiteľ PaedDr. Vladimír Horváth
9.A Triedny učiteľ Mgr. Anna Kittanová
9.B Triedny učiteľ Mgr. Štefánia Brendzová

© aScAgenda 2014.0.826 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 30.09.2013