Základná škola, J.A.Komenského 1, Michalovce

Prihlásenie
Rodičom Učiteľom Žiakom Triedy

Zoznam tried

Názov
1. A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Milada Kobanová
1. B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Erika Šantová
2. A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Ivana Novotná
3. A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Anna Morovská
3. B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Elena Smrigová
4. A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Štefánia Brendzová
4. B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Beáta Šebestová
5. A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Miloš Tkáč
5. B Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Ľubica Šaffová
6. A Rozvrh
Triedny učiteľ RNDr. Danica Kršáková
6. B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Marta Pehaničová
7- A Triedny učiteľ RNDr. Janka Kučeravcová
8. A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Anna Toporová
8. B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Jana Vargová
9. A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Anna Kittanová
9. B Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Vladimír Horváth

© aScAgenda 2016.0.958 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 10.03.2016